Nástroje pro usnadnění přístupu

Dnes má svátek: Matouš Zítra : Darina Pozítří: Berta

Dotované projekty

Kanalizace a ČOV Řepiště, 5. etapa
Moravskoslezský kraj
Napojení kostela, hřbitova a základní školy v Řepištích na dopravní infrastrukturu
Moravskoslezský kraj
Výstavba SSZ přechodu pro chodce na silnici II/477 v obci Řepiště
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Evropský fond pro regionální rozvoj
Sociální zázemí a propagace kostela sv. Michaela archanděla v Řepištích
Evropský fond pro regionální rozvoj
Řepiště centrum obce 1 - místní komunikace, chodníky a parkoviště pro 3 veřejné budovy
Moravskoslezský kraj
V klidu a pohodě III
Moravskoslezský kraj
Přístavba požární zbrojnice v Řepištích
Moravskoslezský kraj, Ministerstvo vnitra ČR
Komunitní dům Řepiště, byty v integraci se zařízením občanského vybavení
Moravskoslezský kraj, Ministerstvo financí ČR
Řepiště - studie odvádění a likvidace odpadních vod a nakládání se srážkovými vodami
Moravskoslezský kraj
Studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci Řepiště
Moravskoslezský kraj
Základní škola Řepiště – PD
Moravskoslezský kraj
Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho města a obce
finanční podpora z EU
Úpravy průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště
Moravskoslezský kraj
Rozšíření víceúčelového veřejného areálu v osadě Rakovec 
Moravskoslezský kraj
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Řepiště v dotačním programu EFEKT 2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Rekonstrukce místních komunikací ul. Lipová a Rakovecká, obec Řepiště
Moravskoslezský kraj
Komunitní dům Řepiště - byty v integraci se zařízením občanského vybavení
Moravskoslezský kraj, finanční podpora z EU
Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa
Ministerstvo životního prostředí ČR, finanční podpora z EU
Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa
Moravskoslezský kraj, Státní fond životního prostředí ČR, finanční podpora z EU
Rozšíření víceúčelového veřejného areálu v osadě Rakovec
Moravskoslezský kraj
Úprava veřejných prostranství v obci Řepiště: lokalita Točna a U mlýnku
Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR
Dětské hřiště "U Mlýnku"
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Rekonstrukce veřejných ploch před kostelem v Řepištích
Moravskoslezský kraj
Obecní bytový dům
Moravskoslezský kraj
Rozšíření infrastruktury veřejných budov v centru obce Řepiště
Moravskoslezský kraj
OP Zamestnanost Modernizace webových stránek hrazena
z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

         © Obec Řepiště - Všechna práva vyhrazena Webhosting a design COLOR Studio