Nástroje pro usnadnění přístupu

Dnes má svátek: Svatoslav Zítra : Barbora Pozítří: Jitka

Napojení kostela, hřbitova a základní školy v Řepištích na dopravní infrastrukturu

MSK

Obec Řepiště bude od dubna do srpna 2023 realizovat záměr „Napojení kostela, hřbitova a základní školy v Řepištích na dopravní infrastrukturu“. 

Cílem projektu je dokončení realizace bezpečného dopravního napojení objektů občanské vybavenosti obce Řepiště (kostel, hřbitov a základní škola) na dopravní infrastrukturu obce. Díky realizace projektu dojde k odstranění nebezpečného a nevyhovujícího stávajícího jediného dopravního napojení u základní školy v místě přechodu pro chodce a umožní řešit bezpečnostní prvky na přechodu (semafor).

Projekt řeší stavební práce spočívající ve výstavbě nové místní komunikace o délce cca 218 bm a šíři 3,5 – 5,0 m  s asfaltovým povrchem vč. odvodnění, která spojí stávající komunikaci u místního hřbitova se stávající komunikaci ul. Selskou v Řepištích. Součástí projektu je rovněž obnova propustku přes vodoteč a výstavba veřejného osvětlení na této komunikaci. 

Realizace projektu je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje z „Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“

Rostislav Kožušník, starosta
  • Zobrazeno: 390 x
  • Aktualizováno: 11. duben 2023
OP Zamestnanost Modernizace webových stránek hrazena
z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

         © Obec Řepiště - Všechna práva vyhrazena Webhosting a design COLOR Studio