Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Vít Zítra: Zbyněk Pozítří: Adolf

Řepiště - studie odvádění a likvidace odpadních vod a nakládání se srážkovými vodami

Název projektu: Řepiště - studie odvádění a likvidace odpadních vod a nakládání se srážkovými vodami

Název programu: Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce

Kód programu: ŽPZ/02/2020

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

    Účelem projektu bylo pořízení studie řešící odvádění a likvidaci odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými vodami v obci Řepiště. Obec Řepiště v letech 2018 – 2020 zrealizovala dvě etapy odkanalizování dvou částí obce (centrum a Rakovec). V rámci těchto dvou etap bylo odkanalizováno cca 625 obyvatel včetně všech veřejných budov, tj. cca 1/3 obce. Zastupitelstvo obce má zájem vyřešit i odvádění a likvidaci odpadních vod na zbylých cca 2/3 území obce (cca 1200 EO). Studie v části odpadních vod by měla vyřešit zbylé území obce a zbylé obyvatele, měla by navrhnout a vyhodnotit možné varianty řešení, být podkladem pro projektovou přípravu případných dalších etap, podkladem pro zapracování řešení do územního plánu obce a podkladem pro aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. Součástí studie bude i technickoekonomické posouzení navržených řešení. Studie v části dešťových vod by měla navrhnout způsoby nakládání s dešťovými vodami v obci, vyřešit další provoz a opravy stávajících veřejných kanalizací v obci (cca 50 let staré kanalizace) po oddělení odpadních vod od vod dešťových, vyřešit způsoby možného využití dešťových vod z těchto kanalizací a jejich zadržení v obci a krajině, vyřešit možné způsoby nakládání s dešťovými vodami v nových lokalitách výstavby rodinných domů, řešení a opravy meliorací z minulého století. 

     Realizace projektu proběhla v r. 2021 a studie byly odevzdány do 15.9.2021. Po projednání studie v zastupitelstvu obce bude jako koncepční dokument zveřejněna na webu obce a bude sloužit jako podklad pro další přípravu projektů.

     Náklady projektu byly 254.100,- Kč. Studie byly zpracovány za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla ve výši 190.000,- Kč.

Rostislav Kožušník, starosta

  • Zobrazeno: 922 x
  • Aktualizováno: 11. listopad 2021