Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Vít Zítra: Zbyněk Pozítří: Adolf

Rekonstrukce veřejných ploch před kostelem v Řepištích

V červenci loňského roku jsme získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015 ve výši 125.000,- Kč na projekt „Rekonstrukce veřejných ploch před kostelem v Řepištích“.

Rekonstrukce veřejných ploch před kostelem v Řepištích je součástí projektu „Návrh úprav průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště“, jehož přípravné a realizační práce schválilo Zastupitelstvo obce Řepiště na svém 9. zasedání ZO dne 17. 2. 2016. Z tohoto důvodu byla realizace rekonstrukce ploch před kostelem započata v dubnu 2016, kdy na základě výběrového řízení byla zhotovitelem díla vybrána společnost VALA – realizace staveb, s.r.o. Brušperk.

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího prvku venkovské infrastruktury, jediné přístupové komunikace ke kostelu, hřbitovu a základní škole. V rámci projektu jsme rekonstruovali stávající částečně zpevněné a částečně nezpevněné části příjezdové komunikace, včetně realizace parkovacích stání, obratiště a odvodnění komunikace, vše s novým povrchem z asfaltobetonu. Dále jsme zrealizovali rekonstrukci veřejného osvětlení se 6 novými lampami na parkových stožárech a zemním kabelovým vedením podél komunikace. Na projekt bude navazovat propojení s ulicí Selskou z důvodu řešení bezpečnosti na přechodu u základní školy.

Rostislav Kožušník, starosta

MSK

  • Zobrazeno: 4638 x
  • Aktualizováno: 30. červen 2021