Dnes má svátek: Gabriela Zítra : Františka Pozítří: Viktorie
csenfrdeitplptruskes

Elektronická podatelna

Elektronická komunikace si klade za cíl umožnit či usnadnit provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií a prostředky dálkového přístupu. Hlavní pojmy, postupy, používání a ověřování elektronických podpisů a zaručených elektronických podpisů, které umožňují pohyb a používání elektronických dokumentů prostřednictvím elektronické podatelny,  upravuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění.

S platností od 1.7.2009 lze učinit elektronické podání také datovou zprávou prostřednictvím datové schránky. Režim datových schránek včetně procesu převodu analogového dokumentu do elektronické podoby a naopak (autorizovaná konverze dokumentů) upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Elektronické podání prostřednictvím datové schránky se řídí odlišnými pravidly než podání prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.

Informace k elektronické podatelně:

Adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příjem a zpracování elektronického podání

Po doručení podání elektronické podatelně odešle automat podatelny na adresu odesilatele potvrzení o doručení podání. 

 

VZOR POTVRZENÍ O DORUČENÍ PODÁNÍ

Vaše podání bylo přijato. Podání bylo předáno k dalšímu zpracování. Tato zpráva byla vygenerována automaticky. Neodpovídejte na ni.
 

Podatelna obce Řepiště
Mírová 178
739 31 Řepiště

V dalším kroku provádí elektronická podatelna kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné pro zpracování, např. čitelnost zprávy, kontrola na přítomnost škodlivých kódů, zaručeného elektronického podpisu, atd. Zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není dále zpracována. Pokud lze z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
Po provedení kontroly odešle elektronická podatelna na adresu odesilatele e-mailovou zprávu, obsahující informace o přijetí podání k dalšímu zpracování. Součástí zprávy o přijetí podání k dalšímu zpracování je vždy zaručený elektronický podpis epodatelny, datum a čas, kdy bylo podání doručeno.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, gif, htm, html, jfif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případně na poštovní adresu úřadu.

Seznam základních právních předpisů,

podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu.

právní předpis

předmět a náležitosti úkonu

požadavek na připojení uznávaného elektronického podpisu

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Předmět:
- písemná žádost o informaci
Náležitosti úkonu:
- označení povinného subjektu
- označení, kdo žádost podává
- elektronická adresa odesílatele

Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen.

Předmět:
- úkony v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Předmět:
- jakékoliv podání vůči správnímu orgánu
Náležitosti úkonu:
- označení správního orgánu
- identifikační údaje o osobě, která podání činí podle § 37 odst. 2 správního řádu
- označení věci, které se podání týká
- co se navrhuje

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen. Není-li připojen, musí  podání být do 5 dnů doplněno.

Předmět:
- stížnost podle § 175 správního řádu

Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen, ale stížnost podaná bez uznávaného elektronického podpisu se považuje za anonymní.

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


 

Předmět:
- úkony uvedené v ust. § 149 odst. 4
- úkony uvedené v ust. § 4 až 6 vyhl. č. 329/2006 Sb., ve zn. p. p.
- další úkony pouze v případě, že to zadavatel jmenovitě uvedl v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu
Náležitosti úkonu:
- identifikační údaje zájemce (uchazeče) v rozsahu dle § 17 písm. d) zákona
- název veřejné zakázky
- případně další náležitosti vyžadované zákonem či zadavatelem v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.

Elektronická podání zaslaná úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Vytisknout E-mail

Obecní úřad

Výkon státní správy na určených agendách a samosprávné činnosti.

Obecní úřad Řepiště vyřizuje v přenesené působnosti státní správu v následujících agendách:

 • evidence obyvatel - trvalý pobyt,
 • silniční správní úřad pro místní komunikace (povolování překopů, povolování sjezdů na pozemky, zásahů do místní komunikace, omezení apod.),
 • ochrana přírody (povolení kácení stromů rostoucích mimo les).

Pro informaci uvádíme další vybrané záležitosti, které obec vyřizuje v samostatné působnosti:

 • vydávání obecně závazných vyhlášek,
 • správa místních poplatků (za psy, komunální odpad, za užívání místního prostranství, ze vstupného),
 • provozování místního hřbitova (správa, údržba, povolení výkopu hrobu, zřizování a údržba pomníků, evidence, nájem hrobových míst),
 • zřizovatelské funkce vůči příspěvkové organizaci základní škole,
 • správa obecního majetku (budovy, pozemky, komunikace),
 • správa místních komunikací,
 • správa veřejného osvětlení,
 • provoz systému nakládání s komunálním odpadem,
 • přidělování čísel popisných,
 • sociální záležitosti,
 • pečovatelská služba (rozvoz obědů),
 • územní plán,
 • kontaktní místo veřejné správy Czech Point

Personální obsazení:

starosta Rostislav Kožušník Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
místostarosta
Mgr. David Hrbáček
Pavlína Kučerová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
administrativa, ohlašovna Michaela Kusáková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
účetní Karla Kolářová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
referent pro investice
 
tel.: 558 671 925
601 528 638
Ing. Libuše Žídková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID DS q98axt7 

Pondělí: 08:00 - 11.30  | 12.00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 11.30  | 12.00 - 15:00
Středa: 08:00 - 11.30  | 12.00 - 17:00
Čtvrtek: pro veřejnost zavřeno
Pátek: pro veřejnost zavřeno
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Vytisknout E-mail

Zastupitelstvo obce

 
 
strana funkce
Rostislav Kožušník SNŘ starosta 558 671 925  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. David Hrbáček SNŘ
neuvolněný
místostarosta
558 671 925
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pavlína Kučerová SNŘ
neuvolněná
místostarostka
 558 671 925
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Kateřina Gemrotová SNŘ
 předseda kontrolního
 výboru
   
 Ing. Martin Kaloč SNŘ
 předseda finančního
 výboru
   
Jan Kožušník SNŘ  zastupitel    
Ing. Hana Slívová SNŘ  zastupitel    
Roman Tomica SNŘ  zastupitel    
Ing. Lukáš Záruba
zastupitel

   
Josef Kukučka  zastupitel    
Rostislav Mojžíšek ODS  zastupitel    
 

Vytisknout E-mail

Starosta

Kožušník Rostislav (+420) 558 671 925
(+420) 558 672 450
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   

 

Vytisknout E-mail

Místostarosta

Mgr. David Hrbáček
 
Úřední hodiny:
Po a St 15.00 - 17.00 hod.
 
Pavlína Kučerová
 
Úřední hodiny:
Po  11.00 - 17.00 hod.
Út  11.00 - 15.30 hod.
St  11.00 - 15.30 hod.
Čt  11.00 - 15.30 hod.
(+420) 558 671 925
 (+420) 558 672 450
      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
(+420) 558 671 925
(+420) 558 672 450
 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
   

 

Vytisknout E-mail

Komise

Komise sociální a pro občanské záležitosti

 -  předseda

 

Komise sportovní a kulturní

Roman Tomica, předseda

Členové:

Petra Adamusová

Radomír Šodek

Ing. Pavel Záruba

Pavla Adamusová

Dalibor Musálek

Linda Šustová

Jan Kožušník

Pavlína Kučerová

 

Komise pro investiční rozvoj obce

 - předseda

Vytisknout E-mail

Výbory obce

Výbor finanční

Ing. Martin Kaloč - předseda

Členové:

Ing. Hana Slívová

Ing. Tomáš Břenek

Ing. Miroslav Lyčka

Ing. Tomáš Staníček

Výbor kontrolní

Bc. Kateřina Gemrotová - předseda

Členové:

Linda Dlouhá

Rostislav Mojžíšek

Josef Kukučka

Martin Dedek

 

 

Vytisknout E-mail

Rada obce

Jméno oddělení / útvar
funkce
Telefon: 
E-mail:
Rostislav Kožušník Rada obce není zřízena, funkci rady plní starosta
558671925
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytisknout E-mail

Vedoucí technické skupiny

Josef
Kukučka
(+420) 558 671 925
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   

 

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.