Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Vít Zítra: Zbyněk Pozítří: Adolf

Města a obce řeší právní kroky kvůli Sberbank a apelují na stát, aby se věcí zabýval

 
Města a obce řeší právní kroky kvůli Sberbank a apelují na stát, aby se věcí
zabýval
Množství územních samosprávných celků, včetně Statutárního města Jihlava, je znepokojeno vývojem
kolem Sberbank. Hrozí, že na samosprávy zůstane při uplatňování nároků věřitelů jen minimum peněz.
Územní samosprávné celky mají pohledávky vůči Sberbank celkově vyšší než 7 miliard korun. Města a
obce se obávají, že na obce, kraje a veřejné instituce nemusí zůstat peníze, protože jsou v pořadníku
uspokojování věřitelů až na konci.
Samosprávám vadí především dominantní postavení Garančního systému finančního trhu (GSFT)
v nově zvoleném věřitelském výboru a obávají se, že jeho zájmem bude uspokojit hlavně své vlastní
pohledávky a na ostatní už pravděpodobně nezbude, nebo v lepším případě nebudou uspokojeni zcela.
V bance mají tisíce věřitelů peníze v celkové hodnotě přes 60 miliard korun. Hlavním majetkem banky
jsou úvěry a hypotéky v nominální hodnotě asi 47 miliard, které se mají nyní prodávat. Zatím to vypadá,
že hrozí jejich prodej za nižší cenu, než je hodnota úvěrového portfolia. „Celý průběh insolvenčního
řízení na nás vůbec nedělá dobrý dojem. GSFT nebude podle nás v případě prodeje úvěrového portfolia
tlačit na co nejvýhodnější cenu, která by zaručila, že se svých peněz dočká co nejvíce věřitelů. Bude mu
stačit, když se uspokojí jeho pohledávka ve výši asi 27 miliard korun, a na ostatní zůstane jen minimum
peněz,“ myslí si primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). Kraje a města jsou totiž v pořadníku uspokojování
věřitelů až na konci.
„Městu Hodonín uvázlo ve Sberbank 120 mil. Kč. Abychom neohrozili realizaci dlouhodobě
připravovaných investičních akcí, které plánujeme realizovat v příštím roce, museli jsme tento výpadek
prostředků řešit revolvingovým úvěrem.“ sděluje Marián Maňák, vedoucí ekonomického odboru
Města Hodonín.
„Ve Sberbank má naše obec finanční prostředky, které měly být použity na přístavbu školy. Nyní je
financování tohoto projektu z důvodu problémů Sberbank ohroženo.“ uvádí starosta Obce Komořany
Jan Kachlík.
Města a obce budou postupovat společně a koordinovaně i s Krajem Vysočina, který již oznámil, že je
připraven vymáhat škody soudní cestou. „I my zvažujeme právní kroky a jednáme s našimi advokáty,
protože jsme stejně jako kraj velmi nespokojeni s postupem insolvenční správkyně,“ upřesnil Petr
Ryška, primátor Jihlavy (ODS).
Kraj Vysočina má za Sberbank přihlášeny pohledávky za více než 2,5 miliardy korun a stejně jako Jihlava
a další množství věřitelů je výrazně nespokojen s postupem insolvenční správkyně. Kraj Vysočina byl
doposud v prozatímním věřitelském výboru, ale právě kvůli kritizovanému postupu už neusiloval
o zvolení do stálého výboru.
Velkým problémem je, že pohledávky za Sberbank budou podle insolvenčního zákona uspokojovány
ve třech skupinách. V první jsou uspokojovány nároky Garančního systému finančního trhu (GSFT) za
platby, které uhradil na pojištěné pohledávky. Ve druhé skupině jsou nepojištěné části pohledávek
fyzických osob, malých a středních podniků. A až v poslední skupině se budou uspokojovat pohledávky
velkých právnických osob a také municipalit. Města a obce tak budou uspokojovány teprve poté, co
budou zcela uhrazeny pohledávky z předchozích dvou skupin. Případná sdělení, že se uspokojí
pohledávky fyzických osob či malých a středních podniků, tedy vůbec nemusí souviset s tím, že by se
uspokojily také municipality či větší podniky ve třetí skupině věřitelů.
Je logické, že věřitel z první skupiny GSFT má primárně zájem na co nejrychlejším uspokojení své
pohledávky. Rychlejší uspokojení GSFT ale může znamenat, že dosažená cena za prodej majetkové
podstaty nebude nejvyšší možná a municipality tak obdrží méně prostředků, než by tomu bylo
v případě, že by proces prodeje nebyl uspěchán.
Věřitelský výbor má reprezentovat společný zájem věřitelů, tedy všech věřitelů, bez ohledu na to,
v jaké skupině uspokojování se nacházejí. Samosprávy s celkově miliardovými pohledávkami jsou
přitom významnou věřitelskou skupinou. Jimi podporovaným zástupcům znemožnil GSFT společně
s Českou národní bankou participaci na kontrole a nastavování efektivního procesu prodeje majetku
k dosažení co nejvyššího výtěžku. Také soud, který při svém rozhodování umožnil GSFT rozhodnout vše
samostatně, zamítl veškeré návrhy velkého množství ostatních věřitelů.
Nyní hrozí, že k prodeji klíčové části majetku dlužníka dojde uspěchaně bez řádného dohledu. To může
mít s vysokou pravděpodobností za následek, že nebude dosaženo maximální možné ceny. Města a
obce mají rovněž za to, že do věci by měl zasáhnout a aktivně konat i stát. Insolvenční správkyně
odůvodňovala potřebu urychleného prodeje tím, že od 12. 12. 2022 se mají uplatnit vůči Sberbank tzv.
protiruské sankce. Ty by totiž zkomplikovaly či zcela vyloučily možnost prodeje portfolia banky. „Jen
do 12. prosince existuje výjimka americké strany z těchto sankcí a tyto tedy zatím na Sberbank
nedopadají. Stát má možnost projednat s americkou stranou, že by se tyto sankce zatím neaplikovaly.
Tím by zajistil, že se nebudou zpeněžovat uspěchaně na úkor maximální možné ceny,“ myslí si Jan Jaroš,
vedoucí ekonomického odboru magistrátu města Jihlavy. Zajištění prodloužení výjimky z těchto sankcí
vůči Sberbank v rámci České republiky přitom představuje pro stát nástroj, kterým může významně
pomoci české ekonomice s minimem vynaložených prostředků z rozpočtu. Důležitost tohoto kroku je
potřeba vnímat také v kontextu ostatních ekonomických událostí, kterých jsme svědky a které nás
budou provázet i nadále.
Statutární město Jihlava
Město Hrušovany nad Jevišovkou
Město Hodonín
Město Žulová
Město Sázava
Obec Komořany
Obec Záříčí
Obec Řepiště
Město Jaroměřice nad Rokytnou
Město Uherský Ostroh
Město Lipnice nad Sázavou
Obec Skorošice
Obec Bílá Voda
Obec Nýdek
Obec Čejkovice
Obec Dolní Loučky
Město Bojkovice
Město Třešť
Město Moravský Beroun
Obec Hodonice
Obec Kobylnice
Obec Určice
Obec Senice na Hané
Město Uničov
Město Štěpánov
Město Šternberk
Město Chotěboř
Městys Pozořice
Obec Hevlín
  • Zobrazeno: 772 x
  • Aktualizováno: 26. říjen 2022