Platné jízdní řády jsou k dispozici na internetových stránkách statutárního města Frýdek-Místek.

Připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy budou sloužit jako
jeden z podkladů pro přípravu nových jízdních řádů. Případné změny jízdních řádů městské
hromadné dopravy budou platit od 13. 12. 2020.