Nástroje pro usnadnění přístupu

Dnes má svátek: Ambrož a Benjamín Zítra : Květoslava Pozítří: Vratislav

Poplatek za komunální odpad rok 2023

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI ZA ROK 2023:

 Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku v jedné splátce, a to po uplynutí celého poplatkového roku,

kterým je kalendářní rok, tj. nejpozději do 31. 03. příslušného kalendářního roku (za dílčí období od 1. 1. do 31.12.)

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD ZA ROK 2023

BUDE OD 1.1.2024 DO 31.3.2024!

Orientační výpočet poplatku za rok 2023    
           
           
Objem nádoby litry Tarif Četnost svozů Sazba poplatku Kč/l Počet svozů za rok Poplatek za rok 2023 v Kč
80 P101 1 x za 14 dní 0,8 26               1 664 Kč
80 P111 1 x týdně 0,8 52               3 328 Kč
80 P191 1 x měsíčně 0,8 13                   832 Kč
120 P201 1 x za 14 dní 0,8 26               2 496 Kč
120 P207 1 x za 14 dní v zimě * 0,8 15               1 440 Kč
120 P211 1 x týdně 0,8 52               4 992 Kč
120 P261 1 x týdně v zimě *,      1 x 14 dní v létě 0,8 41               3 936 Kč
120 P271 1 x týdně v zimě * 0,8 30               2 880 Kč
120 P291 1 x měsíčně 0,8 13               1 248 Kč
240 P301 1 x za 14 dní 0,8 26               4 992 Kč
240 P311 1 x týdně 0,8 52               9 984 Kč
1100 K101 1 x za 14 dní 0,8 26             22 880 Kč
1100 K111 1 x týdně 0,8 52             45 760 Kč
           
* zimní období od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců
 
Orientační výpočet poplatku za rok 2023 vychází z modelové situace neměnnnosti objednaného tarifu po celé období r. 2023 u dané nemovitosti, objednané kapacity dané velikostí nádoby a četnosti svozů a stanoveného poplatku pro obec Řepiště v r. 2023 ve výši 0,80 Kč/l 
           
Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce a objednané kapacity popelnice za uplynulé dílčí období. Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby 0,8 Kč/l (v r. 2023).
           
Poplatek bude plátci vyměřen po uplynutí dílčího období platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
           
Rostislav Kožušník, starosta
V Řepištích 02.12.2022
  • Zobrazeno: 804 x
  • Aktualizováno: 24. leden 2023
OP Zamestnanost Modernizace webových stránek hrazena
z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

         © Obec Řepiště - Všechna práva vyhrazena Webhosting a design COLOR Studio